Tarieven en vergoedingen

De praktijk voldoet aan alle eisen van wet en regelgeving, zoals verwoord in het Kwaliteitsstatuut dat onderaan de website pagina’s gepubliceerd is. 

Mijn praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. 

OK, maar hoe werkt dat dan?

Er bestaan veel verschillen tussen ziektekostenpolissen.

Mijn advies is vooraf met je zorgverzekeraar te bellen wat vergoed wordt bij een ongecontracteerde zorgverlener, zodat aan vooraf voor jou helder is wat jouw eigen investering is en of vooraf een machtiging moet worden aangevraagd.

Besluit je op basis daarvan om in behandeling te willen komen, vraag dan de Breinstorm aan, zodat we samen kunnen beoordelen of ik van betekenis kan zijn voor jou.

 

 

Plan hier jouw gratis telefonische Breinstorm van 30 minuten

Meld je hier aan. Ik neem binnen 48 uur contact met je op!

Wat je moet weten als je JA zegt tegen het aanpakken van jouw problemen

Regels, voorwaarden voor behandeling met vergoeding vanuit de Basisverzekering.

Wanneer er psychische klachten bestaan, is het altijd belangrijk om jouw huisarts hiervan in kennis te stellen. Deze kan je in eerste instantie doorverwijzen naar de POH-GGZ binnen zijn of haar praktijk. Wanneer de klachten meer zorg nodig hebben, kan de huisarts een verwijsbrief afgeven voor een Basis GGZ behandeling. Ook kan de huisarts, indien hij of zij hiertoe aanleiding ziet, gelijk doorverwijzen. Ook bedrijfsartsen mogen doorverwijzen.

Psychologie consulten worden in beginsel vergoed vanuit de Basisverzekering die je hebt afgesloten met jouw zorgverzekeraar, mits je een verwijsbrief hebt ontvangen van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts en er sprake is van het vermoeden van het bestaan van een diagnose volgens de DSM , die voor vergoeding in aanmerking komt. Mijn andere werkzaamheden kunnen dus nooit voor vergoeding vanuit de Basisverzekering bekostigd worden.

Houd rekening met het eigen risico dat iedere verzekerde voor ieder kalenderjaar heeft, ook dit is van invloed op de vergoeding! Dat is in 2023 € 385,–. Dit blijft ook in 2024 van toepassing, het bedrag blijft gelijk.

Vanaf 1 januari 2022 wordt in de GGZ, dus ook in mijn praktijk,gewerkt met een nieuw financieringsmodel. Dit heeft als naam het Zorg Prestatie Model, ook wel ZPM genoemd.

Er komen 3 types consulten die per type behandelaar (in mijn geval ‘GZ-psycholoog) gecodeerd worden.

Type 1 -Consult Diagnostiek (intake)

Type 2 Consult Behandeling.

Je treft de meest gebruikte tarieven in mijn praktijk hieronder aan.

In mijn praktijk werk ik op basis van geboekte tijd = gerealiseerde tijd van 60 minuten, tenzij de afspraak meer dan 15 minuten uitloopt. De werkelijke tijd wordt aan het einde van de sessie met u besproken als daartoe aanleiding is.

NZA  gebruikte maximale tarieven 2024 GGZ

Code Prestatie directe tijd Maximumtarief NZA tarief 2024
CO0562 Diagnostiek 60 minuten
€ 183,44
CO0497 Behandeling 45 minuten € 135,89
CO0627 Behandeling 60 minuten € 161,46
CO0757 Behandeling 75 minuten € 198,72
CO0887 Behandeling 90 minuten € 242,76

 

 

Deze consulten vallen onder de setting Ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG artikel 3).

Deze bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op de werkelijk bestede directe tijd, hierin is de indirecte tijd zoals het schrijven van verslagen, brieven etc. verrekend. Hiervoor wordt geen extra tijd meer geregistreerd.

Deze tarieven zijn uitsluitend voor particulieren en zijn vrij van BTW.

Betaling van de factuur

In praktisch zin betekent dit voor jou dat je zelf de maandelijkse factuur aan A Touch of Balance betaalt en de factuur, indien deze voor vergoeding in aanmerking komt, zelf indient bij jouw zorgverzekeraar. 

Je bent en blijft dus altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de rekeningen. Op alle facturen van A Touch of Balance zijn de Algemene Voorwaarden van A Touch of Balance van toepassing, zoals gepubliceerd onderaan deze website.

A Touch of Balance is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda, nummer 24312332.

Niet verschijnen op de afspraak

Het kan gebeuren dat je onverwacht niet kan komen. Laat dat dan alsjeblieft zo spoedig als mogelijk weten, zodat de tijd voor iemand anders benut kan worden. Als je zonder bericht niet verschijnt op je afspraak, of je korter dan 48 uur van te voren afmeldt (tenzij in geval van duidelijke overmacht), dan breng ik hiervoor € 55,– kosten in rekening die niet bij de ziektekostenverzekering gedeclareerd kunnen worden.

Nog een verplichting vanuit de wetgeving

Uiteraard hoop ik dat het niet gebeurt, maar het valt soms niet helemaal te voorkomen: Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de behandeling of een onderdeel daarvan. In dat geval hoop ik dat je dit gelijk als dit zich voordoet bespreekbaar te maken in de behandelsessie of als dit niet mogelijk is, dat we hiervoor telefonisch contact hebben en/of hiervoor een persoonlijke afspraak maken.  Ik sta hier altijd voor open, het gaat tenslotte om jou. Uitgangspunt daarbij is altijd dat we dan samen een oplossing vinden waar jij tevreden mee bent.

Als we er samen niet uitkomen, staat het je vrij om een klacht in te dienen. Ik ben hiervoor aangesloten bij het NIP.

Informatie hierover vind je hier

 

Ik hoop dat deze informatie zo volledig en helder als mogelijk is en dat die je helpt in het maken van je keuze.