Tarieven en vergoedingen

De praktijk voldoet aan alle eisen van wet en regelgeving, zoals verwoord in het Kwaliteitsstatuut dat onderaan de website pagina’s gepubliceerd is. Dan zou je dus denken dat je altijd voor vergoeding in aanmerking komt. Ja en nee. Ik ga het uitleggen.

Mijn praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dat is een heel bewuste keuze, omdat de zorgverzekeraars naar mijn mening veel te veel invloed krijgen op de wijze van behandelen, de tarieven en uiteindelijk dus op het eindresultaat van mijn behandeling. En ik dat wil ik niet, omdat mijn cliënten altijd centraal staan en ik samen met jou voor het best mogelijke resultaat ga! Ik investeer liever in jou, dan in nog meer administratietijd die ten koste van behandeltijd gaat.

OK, maar hoe werkt dat dan?

Er is een verschil tussen ziektekostenpolissen. Heel eenvoudig: Restitutiepolis en Naturapolis en soms ook nog Budgetpolissen. Een zuivere restitutiepolis geeft op dit moment als het goed is 100% vergoeding van de zorgkosten, ook bij een on-gecontracteerde zorgverlener. Dan mag je dus zelf kiezen bij wie je in behandeling wil gaan. Bij een Naturapolis bepaalt de zorgverzekeraar dat en stuurt je dan naar een gecontracteerde collega of instelling. Als je dan toch naar mij wil komen, zal ook zelf moeten investeren en de kosten. Het loont dus de moeite om aan het einde van het jaar, wanneer je een nieuwe verzekering af gaat sluiten, te kijken of je een Restitutie of Naturapolis wil. De budgetpolis lijkt soms aantrekkelijk, maar zorgverzekeraars vergoeden dan soms ook bepaalde diagnoses niet. Aandachtig onderzoeken lijkt verstandig.

Mijn advies is vooraf met je zorgverzekeraar bellen wat vergoed wordt, zodat aan de voorkant helder is wat jouw eigen investering is.
En natuurlijk plan ik graag een Breinstorm sessie in om met jou te bespreken of ik de beste behandelaar ben voor jou.

Plan hier jouw gratis telefonische Breinstorm van 30 minuten

Meld je hier aan. Ik neem binnen 48 uur contact met je op!

Wat je moet weten als je JA zegt tegen het aanpakken van jouw problemen

Regels, voorwaarden voor behandeling met vergoeding vanuit de Basisverzekering.

Wanneer er psychische klachten bestaan, is het altijd belangrijk om jouw huisarts hiervan in kennis te stellen. Deze kan je in eerste instantie doorverwijzen naar de POH-GGZ binnen zijn of haar praktijk. Wanneer de klachten meer zorg nodig hebben, kan de huisarts een verwijsbrief afgeven voor een Basis GGZ behandeling. Ook kan de huisarts, indien hij of zij hiertoe aanleiding ziet, gelijk doorverwijzen. Ook bedrijfsartsen mogen doorverwijzen.

Psychologie consulten worden in beginsel vergoed vanuit de Basisverzekering die je hebt afgesloten met jouw zorgverzekeraar, mits je een verwijsbrief hebt ontvangen van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts en er sprake is van het vermoeden van het bestaan van een diagnose volgens de DSM , die voor vergoeding in aanmerking komt. Mijn andere werkzaamheden kunnen dus nooit voor vergoeding vanuit de Basisverzekering bekostigd worden.

Houd rekening met het eigen risico dat iedere verzekerde voor ieder kalenderjaar heeft, ook dit is van invloed op de vergoeding! Dat is in 2021 € 385,–.

Afhankelijk van de verwijsbrief en de vastgestelde zwaarte van de problematiek, wordt een Product toegekend. Dit product bestaat uit behandeltijd, die onder te verdelen is in directe behandeltijd en indirecte behandeltijd. Indirecte behandeltijd wordt gebruikt voor alle administratieve werkzaamheden, waaronder onder andere de correspondentie met de huisarts.

  • Product kort – maximaal 300 minuten
  • Product midden – maximaal 480 minuten
  • Product intensief – maximaal 750 minuten

Het aantal sessies binnen het Product is afhankelijk van de tijdsduur van de consulten en zal individueel met jou worden afgestemd.

NZA maximale tarieven 2021 Basis GGZ

Code Prestatie Maximumtarief
180001 Kort
€ 522,13
180002 Middel € 885,01
180003 Intensief € 1.434,96

 

Indien sprake is van een Onvolledig behandeltraject, wordt het dan door de NZA vastgestelde tarief in rekening gebracht.
Voor 2021 is dit vastgesteld op maximaal € 228,04. Voor zelf betalende cliënten is het uurtarief 2021 conform het NZA tarief ovp niet-basispakketzorg Consult € 114,41 van toepassing. Voor particulieren is hierover geen BTW verschuldigd. Alle genoemde tarieven zijn uitsluitend voor particulieren. Voor zakelijke tarieven kunt u contact opnemen, deze zijn BTW plichtig.

Code Prestatie Maximumtarief
180005 Onvolledig behandeltraject
€ 228,04

 

Consultprijs voor zelf betalende cliënten voor de psychologiepraktijk in 2021:

Code Prestatie Maximumtarief
198300
ovp niet-basispakketzorg Consult
€ 114,41

 

Voor cliënten die met een verwijsbrief van de huisarts gebruik maken van de Basis GGZ, wordt na afloop van het traject een eindfactuur gemaakt. Vooraf wordt met jou besproken welk product van toepassing is, hoeveel tijd in dit product vergoed kan worden en waar de directe tijd en indirecte tijd uit bestaat. Deze factuur wordt door de cliënt zelf ingediend bij de zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor vergoeding, is met ingang van 1 januari 2017 het Kwaliteitsstatuut van toepassing. Hierin is onder andere vastgelegd dat aan cliënten gevraagd wordt vragenlijsten af te nemen (ROM meting) bij aanvang van de behandeling en bij het afsluiten daarvan. Bij aanvang zal hiertoe een verzoek gedaan worden. Ik vertel je graag meer over de regels hieromtrent.

Betaling van de factuur

In praktisch zin betekent dit voor jou dat je zelf de rekening aan A Touch of Balance betaalt en deze indien deze voor vergoeding in aanmerking komt, zelf indient bij jouw zorgverzekeraar. Je bent en blijft dus zelf verantwoordelijk voor de betaling van de rekeningen. Op alle facturen van A Touch of Balance zijn de Algemene Voorwaarden van A Touch of Balance van toepassing, zoals gepubliceerd onderaan deze website.

A Touch of Balance is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda, nummer 24312332.

Niet verschijnen op de afspraak

Het kan gebeuren dat je onverwacht niet kan komen. Laat dat dan alsjeblieft zo spoedig als mogelijk weten, zodat de tijd voor iemand anders benut kan worden. Als je zonder bericht niet verschijnt op je afspraak, of je korter dan 48 uur van te voren afmeldt (tenzij in geval van duidelijke overmacht), dan breng ik hiervoor € 55,– kosten in rekening die niet bij de ziektekostenverzekering gedeclareerd kunnen worden.

Nog een verplichting vanuit de wetgeving

Uiteraard hoop ik dat het niet gebeurt, maar het valt soms niet helemaal te voorkomen: het kan zijn dat je niet tevreden bent over de behandeling of een onderdeel daarvan. In dat geval hoop ik dat je dit gelijk als dit zich voordoet bespreekbaar te maken in de behandelsessie of als dit niet mogelijk is, dat we hiervoor telefonisch contact hebben en/of hiervoor een persoonlijke afspraak maken.  Ik sta hier altijd voor open, het gaat tenslotte om jou. Uitgangspunt daarbij is altijd dat we dan samen een oplossing vinden waar jij tevreden mee bent.
Als we er samen niet uitkomen, staat het je vrij om een klacht in te dienen. Ik ben hiervoor aangesloten bij P3NL.

Download hier (hier link naar pdf maken) onze klachtenfolder met nadere informatie over de klachten en geschillenregeling P3NL.

Voor het aanmelden van jouw klacht bij onze onafhankelijke instantie vind je
hier (hier link naar pdf maken) het klachtenformulier.

Ik hoop dat deze informatie zo volledig en helder als mogelijk is en dat die je helpt in het maken van je keuze.